سیمند کابل بعنوان یکی از مجهزترین و بروزترین
کارخانه های سیم و کابل در کشور

حایز بالاترین ظرفیت تولید سیم و کابل در سطح کشور
انتخاب بعنوان واحد نمونه کیفی در سالهای ٩٠ و ٩١ توسط اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی
انتخاب بعنوان واحد نمونه صنعتی در سالهای الی ٩١ توسط واحد صنعت معدن و تجارت
ارائه بالاترین مدت تضمین محصولات در تاریخ صنعت برق کشور
استقرار استاندارد ISO/IE ١٧٠٢۵در آزمایشگاه و اخذ مجوز بعنوان آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد
و اخذ دهها تقدیرنامه و تشویق نامه، مفتخر است تا در خدمت ملت عزیز ایران و تمامی تلاشگران صنعت برق کشور باشد