گالری

کاتالوگ

 

 
 
 مشاهده جنرال کاتالوگ

 شامل تمامی محصولات شرکت

به همراه اطلاعات فنی و تخصصی

آخرین قیمت مس    تاریخ  95/05/02

 
174953 قیمت خام 1858+
 
191157 قیمت نقد              
 
201159 قیمت روال            

محصولات

No result...

   

021-3540