گالری

کاتالوگ

 

 
 
 مشاهده جنرال کاتالوگ

 شامل تمامی محصولات شرکت

به همراه اطلاعات فنی و تخصصی

آخرین قیمت مس    تاریخ درحال بروزرسانی

 

     

قیمت خام

            
 

     

قیمت نقد

             
 

     

قیمت روال

           

محصولات

   

021-3540