کیفیت بالا

قیمت مناسب

و تحویل به موقع در سراسر ایران

گالری

کاتالوگ

 

 
 
 مشاهده جنرال کاتالوگ

 شامل تمامی محصولات شرکت

به همراه اطلاعات فنی و تخصصی

آخرین قیمت مس    تاریخ  95/11/30

 
237247 قیمت خام 6164+
 
259221 قیمت نقد              
 
272680 قیمت روال            

محصولات

   

021-3540