go to top

آشنایی با کابل های ویژه استفاده در چاه

آشنایی با کابل های ویژه استفاده در چاه

 

با توجه به اینکه در فرآیند انتقال آب از چاه به مراکز مصرف سه عامل الکتروپمپ ، کابل و مفصل ارتباطی از اهمیت ویژه ای برخوردار است به نحوی که عدم وجود کیفیت در هریک از این عوامل منجر به ایجاد اشکال در فرآیند می گردد در سال های اخیر با رواج استفاده از کابل های با عایق و روکش پی . وی .سی و عدم کیفیت مطلوب این کابل ها ، آمیزه های پلیمری جدید کابل جایگزین گردیده است .

بر این اساس با بررسی اشکالات و ضعف های موجود در کابل های رایج بازار مصرف ، آمیزه پلیمری SWR تولید گردید و با بهره گیری از این آمیزه نسل اول کابل های SWR نیز تولید و با بازار مصرف ارائه گردید .

تعامل پیوسته با کارشناسان شرکت های آب و فاضلاب کشور و بررسی کیفیت کارکرد کابل های مورد استفاده در چاه های آب شرب در نهایت منجر به تولید کابل هایی با ویژگی منحصر بفرد گردید که این کابل ها  هم اکنون در بسیاری از چاه های آب شرب کشور مورد استفاده قرار گرفته و رضایت بسیاری از مشتریان را جلب نموده است .

 

دسته بندی محصولات