go to top

نکات مهم در تست نهایی الکتروپمپ های شناور – قسمت دوم

نکات مهم در تست نهایی الکتروپمپ های شناور قسمت دوم

 

  • با مشاهده مقدار جریان مصرفی و کنترل میزان آبدهی بصورت چشمی ، نسبت به تعیین جهت درست دورالکتروپمپ اطمینان حاصل می نماییم
  • پس از اطمینان از جهت درست دورالکتروپمپ حدود ۳۰ دقیقه الکتروپمپ را روشن گذاشته و کمیت های الکتریکی و هیدرولیکی را اندازه گیری یا مشاهده و در برگ نصب پمپ ثبت می گردد .

باید توجه داشت که در صورتی می توان الکتروپمپ را با خط پمپاژ باز ۳۰ دقیقه تست نمود که مطمن باشیم هد الکتروپمپ به اندازه کافی بوده و الکتروپمپ از جدول آبدهی خارج نشود در غیر این صورت باید بلافاصله پس از تشخیص دور صحیح ، الکتروپمپ را خاموش نموده و پس از بستن اتصالات خط پمپاژ ، مجددا” اقدام به استارت پمپ به مدت ۳۰ دقیقه نمود .

  • پس از ۳۰ دقیقه کارکرد ، الکتروپمپ را خاموش نموده و مقاومت عایقی فاز به فاز و فاز به بدنه را اندازه گیری نمایید .

باید توجه داشت در صورت استفاده از کابل تک رشته فقط اندازه گیری مقاومت عایقی فاز به بدنه در یک رشته کافی است و امکان اندازه گیری مقاومت عایقی فاز به فاز وجود ندارد . همچنین در این حالت جهت جلوگیری از آسیب دیدن سافت استارتر حتما” باید کابل خروجی از سافت جدا شود و ترمینال C ففلوتر چاه نیز باز شود .

دسته بندی محصولات