آشنایی با تنش ، تغییر طول و استحکام در فلزات

تنش

مقدار نیرویی که بر واحد سطح وارد می شود و معمولا ً بر حسب نیوتن بر میلیمتر مربع بیان می گردد .

آشنایی با تنش ، تغییر طول و استحکام در فلزات

تنش کششی : تنشی که باعث می شود تا جسم کشیده شود .

تنش فشاری : تنشی که باعث کوتاه تر شدن طول جسم می شود .

تنش برشی : تنشی که جسم را به لایه های متناوب تقسیم می کند .

تغییر طول نسبی

مقدار درصد تغییری است که در واحد طول به هنگام ازدیاد یا کاهش طول نمونه رخ می دهد و اندازه تغییر شکل حاصل از اثر نیرو را نشان می دهد .

آشنایی با تنش ، تغییر طول و استحکام در فلزات

استحکام

مقاومت جسم در برابر تغییر شکل است و انواع مختلفی دارد :

استحکام کششی

استحکام فشاری

استحکام خستگی

استحکام تسلیم

استحکام کششی

بیشترین نیرویی است که جسم در اثر کشش ، قبل از پارگی تحمل می کند . واحد آن معمولا ً بر حسب نیوتن بر میلیمتر مربع است .

استحکام فشاری

بیشترین نیرویی است که جسم قبل از مقدار تعیین شده قبلی تغییر شکل تحمل می کند .

استحکام فشاری چدن و بتن بیش از استحکام کششی آنها است در حالی که برای اکثر مواد این موضوع بر عکس است .

استحکام خستگی

بیشترین باری است که جسم می تواند بدون شکست در برابر ضربه های متعدد برگشت بار تحمل نماید .

مثلا ً یک میله چرخان که وزنه ای را  نگه می دارد ، نیروهای کششی روی  قسمت بالایی میله و نیروهای فشاری روی قسمت پایینی اش وارد می شود . وقتی میله می چرخد تنشهای کششی و فشاری به طور متناوب تغییر می کنند .

استحکام تسلیم

بیشترین باری است که جسم می تواند بدون شکست در برابر ضربه های متعدد برگشت بار تحمل نماید .

مثلا ً یک میله چرخان که وزنه ای را  نگه می دارد ، نیروهای کششی روی  قسمت بالایی میله و نیروهای فشاری روی قسمت پایینی اش وارد می شود . وقتی میله می چرخد تنشهای کششی و فشاری به طور متناوب تغییر می کنند .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *