پوشش میانی و لایه های فلزی در کابل های قدرت

کابل های قدرت که بر اساس استاندارد ملی ایران شماره 1-3569 با ولتاژ نامی 1- 6/0 کیلوولت تولید و عرضه می گردند بر اساس نوع مصرف و شرایط نصب واجد لایه های مختلف فلزی در ساختار خود می باشند . در این مقاله بصورت خلاصه به الزامات این لایه ها پرداخته ایم .

بر طبق استاندارد ملی ایران شماره 1-3569 کابل های با ولتاژ نامی 0.6 / 1 KV  می توانند یک لایه فلزی کلی داشته باشند که رشته های کابل را احاطه کرده باشد .

الف )   کابل های دارای یک لایه فلزی کلی ( بند 8 استاندارد )

این کابل ها باید یک پوشش میانی بر روی رشته های تابیده داشته باشند . پوشش میانی و فیلر ها باید با بند 7-1 این استاندارد مطابقت داشته باشند .

اما نوارهای فلزی را می توان با حذف پوشش میانی ، مستقیماٌ روی رشته های تابیده به کار برد به دو شرط زیر :

– ضخامت نامی هر نوار از  3/0 میلیمتر بیشتر نباشد .

– کابل ساخته شده نهایی در آزمون خمش ویژه ( بند 18 – 17 استاندارد فوق ) پذیرفته شود .

ب )  کابل های فاقد یک لایه فلزی کلی ( بند 8 )

در این کابل ها پوشش میانی را می توان حذف کرد به دو شرط زیر :

– شکل بیرونی کابل عملاٌ گرد باقی بماند .

– هیچ گونه چسبندگی بین رشته ها و روکش رخ ندهد .

روکش نهایی می تواند به فضای بین رشته ها نفوذ کند ولی اگر روکش های گرما نرم روی رشته های گرد با سطح مقطع بیش از 10 میلیمتر مربع به کار رود ، نمی تواند به فضای بین رشته ها نفوذ کند .

اما اگر روکش نهایی به کار رود ، لازم نیست ضخامتش با بند 7- 1- 3 یا 7- 1- 4 استاندارد فوق مطابقت کند .

لایه های فلزی زیر مشمول این استاندارد می شود :

– اسکرین فلزی ( بند 9 استاندارد )

– هادی هم مرکز ( بند 10 استاندارد )

– غلاف سربی ( بند 11 استاندارد )

– زره فلزی ( بند 12 استاندارد )

لایه ( لایه های ) فلزی باید شامل یک یا چند نوع از انواع فوق باشد و هر گاه روی کابل های تک رشته یا روی رشته های کابل چند رشته به کار رود باید از جنس غیر مغناطیسی باشد .

ساختار :

اسکرین فلزی زیر مشمول این استاندارد می شود :

– یک یا چند نوار

– بافت

– لایه سیمهای هم مرکز ( کنسانتریک )

– ترکیبی از سیمها و نوار ( نوارها )

– لایه ای به صورت روکش

– در حالت اسکرین کلی ، زرهی که با الزامات بند 9-2 استاندارد مطابقت نماید .

در انتخاب جنس اسکرین ، باید دقت شود تا در صورت احتمال خوردگی نه تنها ایمنی مکانیکی بلکه ایمنی الکتریکی تامین شود .

فاصله های بین اجزاء اسکرین باید با مقررات یا استانداردهای ملی مطابقت کند .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *