go to top

ازدیاد طول

ازدیاد طول

 

مشخصات سه نوع روکش و سه نوع عایق در نمودارهای ادامه مشخص شده است.

 

تحلیل نتایج

  • در مورد روکش، بالاترین میزان ازدیاد طول در کابل هایی با روکش SWR و لاستیک
  • هر سه مورد ازدیاد وضعیت ازدیاد طول مربوط به SWR
  • ثابت بودن روند ازدیاد طول با گذشت زمان

مقاومت عایقی (Insulation Resistance)

  • در تعریف مقاومتی است که عایق در برابر عبور جریان برق از خود نشان می دهد.
  • مقاومت عایقی بالاتر = کیفیت بهتر عایق
  • دستگاه اندازه گیری = مگا اهم کتر (مگر)
  • دما = دمار کار هادی ( ) و حداکثر دما ( )
  • ولتاژ = ۸۰ تا ۵۰۰ ولت
  • زمان = ۱ تا ۵ دقیقه (تا زمان ثابت شدن عدد دستگاه)
  • مطابق با استاندارد IEC 60502 و یا ISIRI 3569

دسته بندی محصولات