go to top

انتخاب تجهیزات راه اندازی چاه – الکترو پمپ شناور

انتخاب تجهیزات راه اندازی چاه الکترو پمپ شناور

 

علاوه بر دو فاکتور اصلی هد و دبی مورد نیاز جهت انتخاب الکتروپمپ ، دمای آب ، میزان EC و PH  ، فاکتورهای دیگری مانند کمیت و کیفیت آب ، میزان رسوبات ، میزان خورندگی و نیز میزان ماسه موجود در آب در انتخاب الکتروپمپ نقش اساسی دارد .

بعد از محاسبه هد و با توجه به دبی مورد نیاز ، با مراجعه به اطلاعات ارائه شده توسط سازنده الکتروپمپ ، با رعایت موارد زیر الکتروپمپ مناسب انتخاب         می گردد .

  • داشتن بالاترین راندمان
  • توان مصرفی کمتر
  • تناسب قطر الکتروپمپ با قطر چاه یا جدار چاه
  • توجه به کیفیت آب از نظر میزان خورندگی و املاح موجود در آب

در این بین بایستی توجه داشت در صورتیکه آب استحصالی دارای ماسه باشد به هیچ عنوان نبایستی از پمپ های تخت استفاده کرد .

بیشتر بخوانید
دسته بندی محصولات