go to top

صافی های تصفیه آب

صافی های تصفیه آب

 

 

افزایش تقاضا برای مصرف آب همراه با افزونی آلودگی آب های سطحی و زیر زمینی متاثر از تخلیه ی بی رویه فاضلاب شهری ، صنعتی و کشاورزی ، فشار مضاعفی را بر تصفیه خانه های آب وارد می کند . از سوی دیگر عدم کارکرد صحیح واحدهای تصفیه ی آب به دلیل فرسودگی تاسیسات و یا عدم بهره برداری صحیح از آنها مزید بر علت شده افت کیفیت آب تصفیه شده را به همراه خواهد داشت . تصفیه ی آب با کمک فرآیند های متعدد شیمیایی ، فیزیکی و بیولوژیک در یک مسیر هیدرولیکی به انجام می رسد . در این مسیر صافی ها نقش اساسی داشته و از آن ها به عنوان قلب تصفیه خانه یاد می شود .

صاف سازی یکی از قدیمی ترین روش های تصفیه آب است . انسان ها با مشاهده  چشمه سارهای زلال در طبیعت دریافتند که آلاینده های آب حین عبور از لایه های زمین از آن جدا شده و درجه خلوص آن افزایش می یابد . این مشاهده مبنایی برای ساخت صافی های اولیه بوده است .

 

صافی های تصفیه آب

صافی های تصفیه آب

 

پیشینه استفاده از فرآیند صاف سازی در صنعت آب به اوایل قرن نوزدهم مربوط می گردد . صافی شنی کند برای نخستین بار در سال ۱۸۲۹ میلادی توسط سیمپسون در تصفیه آب شهر لتدن مورد استفاده قرار گرفت و به دنیبال تائید کاهش موارد بیماری های حصبه ، وبا و اسهال بر اثر مصرف آب تصفیه شده با صافی ، پارلمان انگلستان در سال ۱۸۵۲ استفاده از آب رودخانه تایمز را مشروط به استفاده از صافی شنی ساخت .

 

 

صافی های تصفیه آب

صافی های تصفیه آب

 

 

نیاز به سطح زیاد صاف سازی در صافی های شنی کند ، همراه با محدودیت کدوت آب خام ورودی به صافی ، به ابداع صافی های شنی تند انجامید . این نوع صافی اولین بار در اوایل قرن حاضر در آمریکا به کار گرفته شد . از آن زمان تاکنون روند تکاملی صافی ها همچنان ادامه داشته است به طوریکه امروزه انواع صافی ها به صورت جریان بالا ، جریان زیستی ، مکشی و ثقلی در صنعت تصفیه آب مورد استفاده قرار می گیرند .

صافی شنی تند برای نخستین بار در ایران در سال ۱۳۳۴ همزمان با شروع به کار تصفیه خانه جلالیه تهران مورد استفاده قرار گرفت . متداولترین نوع صاف سازی در تصفیه آب شهری ، صاف سازی وزنی با جریان ثقلی است که در آن وزن آب بالای صافی ، نیروی لازم را برای عبور آب از بستر فراهم می نماید .

صافی ها معمولات بر حسب سرعت صاف سازی و روش تمیز کردن و نیز نوع بستر تقسیم بندی می گردند .

دسته بندی محصولات