go to top

لاستیک اتیلن پروپیلن یا EPR

لاستیک اتیلن پروپیلن یا EPR

 

اصطلاح EPR ردیفی از پلیمرهایی را شامل می گردد که در دو دسته زیر رده بندی می گردند :

  • لاستیک اتیلن پروپیلن
  • لاستیک سه بسپاری اتیلن پروپیلن یا EPDM

اهمیت لاستیک های اتیلن پروپیلن به عنوان لاستیک های سنتزی همه منظوره ، ارزانی نسبی و مقاومت آنها در برابر پیر شدن ، تخریب با اوزون و حمله واکنش گرهای شیمیایی به دلیل سیر شدگی اغلب واحدهای تکرار شونده در توالی پلیمر است .

 

لاستیک اتیلن پروپیلن یا EPR

لاستیک اتیلن پروپیلن یا EPR

امروزه ۹۵ درصد لاستیک های EP به صورت ترپلیمر EPDM عرضه می گردد . لاستیک های اتیلن-وینیل استات و اتیلن-آکریلات نیز از جمله دیگر لاستیک های این گروه می باشند .

EPR  از کوپلیمرهای اتیلن و پروپیلن سیراب شده شکل می گیرد که در آن از پراکسیدهای آلی در فرآیند پخت یا کراس لینک بهره گرفته می شود . ملکول های پایه آنها می توانند به صورت تصادفی کنار هم قرار گیرند و یا دوتادوتا به صورت بلوک درآمده و کنار هم قرار گیرند .

EPDM با همراهی یک مونومر سوم تشکیل می گردد . این مونومر زمینه ساز فرآیند کراس لینک با روش پراکسید می باشد .

 

لاستیک اتیلن پروپیلن یا EPR

لاستیک اتیلن پروپیلن یا EPR

 

بهره گیری از پراکسید ها ، برای انجام فرآیند کراس لینک ایستادگی ماده را در برابر فرسایش دراز مدت بهتر می کند و ویژگی های برقی مناسبی را فراهم می آورند . این مواد در فرآیند گرمایشی تجزیه می شوند و بنیان هایی می سازند که با بسپارها واکنش انجام می دهند و سرانجام باعث پدیدار شدن اتصال های کربن به کربن در میان آنها می گردند.

در این میان با بهره گیری از مواد هم عامل با پراکسیدها ویژگی های کامل تری به دست می آید . پراکسیدی که در این فرآیند می توان به کار برد همان دی کیومیل است ولی مواد دیگری نیز وجود دارند ، از ماده اتیلن گلیکول دی متیل آکریلات نیز می توان به عنوان مواد هم عامل نام برد .

به هنگام ساخت این لاستیک اگر ماده پرکننده کربنات کلسیم به اندازه زیاد با آن آمیخته شود هزینه ها را کاهش می دهد و اگر رس کالسینید به جای کربنات کلسیم جایگزین گردد ویژگی های لاستیکی بهتر شده و جذب رطوبت آن کاهش می یابد .

با افزایش یک سیلان سیراب نشده که با پرسازها پیوند پیدا می کند ویژگی های مکانیکی ماده نیز افزایش می یابد .

افزودنی های دیگر همانند سرنح ، ایستادگی در برابر آب و روغن را بهبود بخشیده و به انجام فرآیند نیز کمک می نماید . این مواد بایستی با دقت گزینش شوند تا با پراکسیدها واکنش شیمیایی نداشته باشند .

در میان EPR و EPDM کراس لینک شده اختلاف اندکی وجود دراد و انجام فرآیند کراس لینک به کمک پراکسیدها در برابر ولکانیزه گوگردی ایستادگی ماه را در برابر گرما و فشار- گرما افزایش می دهد .

از ویژگی های بارز این گروه از لاستیک ها می توان به مقاومت خوب آنها در برابر اوزون ، اکسیژن و یونیزاسیون اشاره نمود .

دسته بندی محصولات