go to top

خواص و رفتار تورمی سوپر جاذب ها

خواص و رفتار تورمی سوپر جاذب ها

 

یکی از مشخصات بارز سور جاذب ها حفظ مقادیر بسیار زیاد آب و محلول های آبی است ، هر ذزه این مواد پس از جذب آب باید قوام مکانیکی داشته و شکل هندسی کلی اولیه خود را از دست ندهد . اما از یک سوپر جاذب خوب خواص دیگری هم انتظار می رود .

به طور کلی ، مهمترین مشخصات یا خواص یک سوپر جاذب را می توان به صورت زیر خلاصه نمود :

 • طرفیت جذب ( تورم تعادلی ) آن در محلول نمکی هرچه بیشتر باشد
 • سرعت جذب و اندازه ذرات آن برای کاربرد مورد نظر مطلوب باشد
 • تحت فشار ، ظرفیت جذب آن هرچه بیشتر باشد و به عبارت دیگر استحکام ژل متورم آن هرچه بیشتر باشد
 • اجزای انحلال پذیر و مونومر باقیمانده آن ، هرچه کمتر ( زیر حد مجاز ) باشد
 • ارزان باشد
 • دوام خواص و ایداری آن در مرحله انبارداری و بویژه در شرایط مصرف ، هرچه بیشتر باشد
 • در مقابل عوامل شیمیایی و زیستی به قدر کافی پایدار باشد
 • زیست تخریب پذیر باشد و س از تخریب در محیط ، اجزای سمی ایجاد نکند
 • خنثی باشد و بر اثر تورم در مقدار اضافی آب مقطر ، PH آب تغییر نکند
 • بی رنگ باشد
 • بی بو و کاملا” غیر سمی باشد
 • حتی الامکان در مقابل نور پایدار باشد
 • بسته به مورد مصرف ، محلول جذب کرده را به هیچ عنوان پس ندهد ( به عنوان مثال در پوشک و نوار بهداشتی ) یا بر عکس ، محلول جذب کرده را به محیط به آرامی پس دهد ( به عنوان مثال در کشاورزی )

واضح است که در عمل نمی توان سوپر جاذبی داشت که تمام این مشخصات را همزمان داشته باشد . در واقع ماهیت ساختار ، عوامل شیمیایی و همچنین عوامل موثر در فرآیند سنتز و تولید چنان است که هبود برخی از خواص ، به قیمت افت برخی از خواص دیگر تمام می شود . به عنوان مثال با مجموعه ای از مواد اولیه معین و ثابت ، هر ترکیب بندی که باعث افزایش جذب شود کاهش استحکام ژل را در پی خواهد داشت .

بنابراین باید فرمول بندی و شرایط فرآیند را چنان طراحی و بهینه سازی کرد که بسته به زمینه کاربرد سوپر جاذب تولید شده ، توازن مطلوبی بین خواص محصول مورد نظر به دست آید .

دسته بندی محصولات