go to top

عناصر مسدود کننده آب در کابل

عناصر مسدود کننده آب در کابل

 

مهمترین دلیل تولید کنندگان سیم و کابل برای استفاده از عناصر مسدود کننده آب در محصول خود ، جلوگیری از نفوذ آب به درون کابل است. این نکته به هنگام آسیب دیدگی کابل به هنگام حمل و نقل و نصب از اهمیت بسزائی برخوردار است همچنین وجود ویژگی مقاومت در برابر نفوذ آب در کابل های مورد استفاده در محیط های آبی از جمله کابل های درون چاهی و کابل های دریایی یکی از اصول ساختاری این محصولات می باشد  .

 هنگام تصمیم گیری در مورد استفاده از عناصر مختلف ممانعت کننده از نفوذ آب  از جمله ژل ، نخ  ویا پودر درکابل ، مهم است که مزایا و معایب هر روش کاربرد در نظر گرفته شود .

در جدول زیر ویژگی ها و معایب عناصر ضد آب مورد استفاده در کابل بیان گردیده است :

 

شرحمزایامعایب
ژلهای با خاصیت جذب آب·         پیشگیری کامل از ورود رطوبت زیرا هیچ روزه نای در کابل برای نفوإ آب باقی نمی ماند

·         ژل لایه محافظ دیگری در سطح عایق رشته ها فراهم می کند

·         در شرایط تماس دائمی با آب  ، بهترین گزینه است

·         افزایش وزن کابل

·         ژل ها در کابل ایجاد آلودگی و چسبندگی می نمایند

·         زمان آماده سازی نصب کابل افزایش می یابد زیرا ژل می بایستی کاملا” زدوده شود

پودر جذب کننده آب·         وزن کمتر نسبت به ژل

·         ظرفیت ها و سرعت های مختلف جذب وجود دارد

·         هنگامی که رطوبت حذف گردد ، پودر خشک شده و می تواند دوباره فعال شود

·         باقیمانده پودر می تواند تجهیزات تولید را آلوده کند

·         برای شرایط تماس دائمی با آب مناسب نیست   

نخ های واتر بلاک·         وزن کمتر نسبت به ژل

·         ظرفیت ها و سرعت های مختلف جذب وجود دارد

·         عدم نیاز به زمان برای آماده سازی

·         هنگامی که رطوبت حذف گردد ، خشک شده و می تواند دوباره فعال شود

·         از نخ ها می توان به عنوان پرکننده فیلری استفاده نمود

 

·         برای شرایط تماس دائمی با آب مناسب نیست   

 

در یک کابل دارای ژل ، با توجه به وجود و نفوذ ژل در تمامی منافذ فضای داخلی کابل ، محصول کاملا”در برابر آب غیر قابل نفوذ می باشد .

البته استفاده از این نوع مواد مسدود کننده آب با توجه به زمان ، هزینه و محدویت های ایجاد شده توسط محصول می تواند چالش های بسیاری را برای نصب کنندگان کابل ایجاد کند. تمیز کردن و زدودن ژل از روی عناصر داخلی کابل می تواند روند نصب را کندتر کرده و باعث ایجاد مشکل برای تکنسین هایی شود که عملیات نصب کابل را انجام می دهند. با این حال ، مقاومت کابل پر از ژل را نمی توان نادیده گرفت ، زیرا استفاده از ژل عملا” منجر به جلوگیری کامل از نفوذ آب می گردد .

پلیمرهای سوپر جاذب (که به آن SAP نیز گفته می شود) می توانند مقادیر بسیار زیادی از مایع را نسبت به جرم خود جذب و حفظ کنند. مسدود کردن آب با استفاده از پودر مستلزم اعمال مستقیم پودر SAP در کابل و عناصر مختلف آن است. پودر SAP به طور معمول با اندازه ذرات بسیار ریز تولید می شود تا حداکثر سطح تماس برای جذب آب را ایجاد نماید.

برخلاف ناکارآمدی هایی که در مورد مسدود کردن آب بر پایه ژل و پودر وجود دارد ، استفاده از نخ های واتر بلاک دارای مزایای بسیاری می باشد که اکنون به طور گسترده ای شناخته شده اند.

 

نخ های واتر بلاک در حقیقت آغشته به پودرهای سوپر جاذب می باشند که  این امر از آلودگی تجهیزات تولیدی به پودر واتر بلاک جلوگیری می نماید . روشهای مختلفی وجود دارد که می توان SAP را بر روی نخها بکار ببرد از جمله عبور نخ از داخل محلول حاوی پودرهای واتر بلاک و … . علاوه بر این ، همچنین برخی از نخهای واتر بلاک خود از فیبرهای قابل تورم ساخته می شوند . این نخ ها در تماس با آب با افزایش حجم و تورم منجر به پرشدن فضای خالی داخل کابل گردیده و در نتیجه از نفوذ آب به داخل کابل ممانعت می نمایند .

دسته بندی محصولات