go to top

تابنده های سیم و کابل

تابنده های سیم و کابل

در صنعت سیم و کابل و از جمله در تولید کابل های ویژه استفاده در چاه های آب شرب یا همان کابل های درون چاهی swr از تجهیزات مختلفی استفاده می گردد یکی از این تجهیزات  تابنده ها هستند که از آنها جهت تابیدن هادی و رشته های عایق شده استفاده می گردد . این تابنده ها انواع مختلفی دارند که بصورت کلی و بر اساس سیستم تاب به انواع زیر تقسیم بندی می گردند :

  • تابنده هایی که عمل تاب در قسمت پی آف آنها انجام می شود .
  • تابنده هایی که عمل تاب در قسمت تیک آپ آنها انجام می شود .
  • تابنده هایی که عمل تاب بین پی آف و تیک آپ آنها انجام می شود .

از تابنده هایی که عمل تاب در قسمت پی آف این تجهیزات انجام می گردد می توان به انواع زیر اشاره نمود :

  • تابنده قفسه ای                cage strander
  • تابنده سیاره ای         planetary strander
  • تابنده لوله ای               tubular strander
  • تابنده کمانی                   bow strander
  • تابنده مرکزی                central strander
  • ماشین دو تاب           twinning machine

تابنده های قفسه ای

cage قسمت چرخان نوعی ماشین تابنده که دارای تعدادی محل قرارگیری برای قرقره است و این محلهای قرارگیری قرقره بین دیسکها در فاصله ای از هم روی محور لوله ای قرار می گیرند .

یکی از دو بخش انتهایی این لوله روی یک یاتاقان محوری قرار دارد که در این بخش برای چرخاندن محورها سیستم دنده نصب میشود .

برای نگهداری و افزایش استقامت هر بخش چرخنده رولرهای تحتانی قابل تنظیمی زیر هر دیسک قرار دارد . در بخش دیگر این لوله صفحه تاب قرار دارد که باعث میشود سیمها در کنار هم قرار گرفته و به هم تابیده شوند .

تابنده های سیاره ای

ماشین تابنده ای است که در آن قرقره های ورودی در گهواره هایی واقع در یک قفس چرخان به صورت معلق قراردارند . گهواره های نگهدارنده قرقره ها حرکتی سیاره ای دارند که این حرکت را از چرخ دنده های موسوم به خورشید و سیاره واقع در یکی از طرفین قفس می گیرند و به این ترتیب هر یک از رشته ها در کابل تابیده عاری از تنشهای پیچشی خواهد بود .

سیمها از میان محور جلویی گهواره های نگهدارنده از روی قرقره ها به سمت صفحه تاب ، پس از آن به سمت قالب شکل دهنده ، کپستن کشش و در پایان قرقره خروجی هدایت میشوند .

قفس چرخان برای تعداد رشته های مضرب ۶ و یا غیر از آن به کار می رود .

تابنده های لوله ای

ماشین تابنده سریعی است که در آن قرقره های ورودی در گهواره هایی معلق در راستای محور مرکزی یک لوله فولادی چرخان بزرگ قراردارند . بخشهایی از لوله بریده شده تا قرارگیری قرقره ها در گهواره ها امکان پذیر شود . سیم قرقره ای که در بیرون دستگاه است از قسمت مرکزی لوله عبور کرده و سایر رشته ها از طریق هدایت کننده های واقع در پیرامون درونی یا بیرونی لوله گذر کرده تا به انتهای لوله میرسند .

در انتهای لوله به وسیله صفحه تاب دهنده ای که همراه لوله می چرخد و دارای سوراخ های سخت فلزی است عمل تاب انجام می شود .

کل سیمهای تابیده از میان قالبی که قطر آن متناسب به قطر کابل تابیده انتخاب میشود عبور کرده و سپس از روی یک کپستن تک چرخ یا دو چرخ کشیده شده و در پایان روی جمع کن جمع میشود .

عیب این تابنده ها طول زیاد آنها و محدودیت سایز قرقره ورودی است .

دسته بندی محصولات