بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق به تعویق افتاد

اداره کل روابط عمومی وزارت نیرو اعالم کرد با توجه به دستورالعملهایی بهداشتی مقابله با کرونا و اولویت داشتن حفظ سالمت شرکتکنندگان و بازدیدکنندگان، نمایشگاه صنعت آب و برق امسال به تعویق افتاده است. به گزارش سندیکای صنعت برق ایران، بیستمین دوره نمایشگاه بینالمللی صنعت برق و شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب که قرار بود از ۸ تا ۱۱ آبانماه ۱۳۹۹ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شود، بهدلیل هشدارهای بهداشتی ستاد ملی مقابله با شیوع کرونا در شهر تهران و همکاری هرچه بیشتر در مقابله با بیماری کووید- ۱۹ به زمان ً اعالم میشود

 

نمایشگاه بین المللی صنعت برق

نمایشگاه بین المللی صنعت برق نمایشگاه بین المللی صنعت برق نمایشگاه بین المللی صنعت برقنمایشگاه بین المللی صنعت برق نمایشگاه بین المللی صنعت برق

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *