اصول طراحی شبکه کابل

شبکه های توزیع پیوستگی نزدیکی با کاربران و شیوه های مصرف آنها دارند . روند انتخاب تجهیزات ، آرایش و پیکربندی شبکه های توزیع به صورت مستقیم متاثر از شرایط محلی و نوع نیاز مصرف کاربران است . به همین جهت در روند آماده سازی یک طرح اجرایی از شبکه های توزیع ، بار موجود و چگونگی پخش آن در منطقه بایستی محاسبه و برآورد گردد .

هر کابلی با سطح مقطع مشخص قادر به انتقال جریان معینی است که اگر جریان از آن حد تجاوز کند سبب تلفات انرژی الکتریکی ، کوتاهی عمر کابل و یا سوختن آن می شود .

در طراحی شبکه سه اصل زیر را باید در نظر گرفت :

  • جریان برق از حد مجاز کابل بیشتر شود .
  • افت ولتاژ نباید بیشتر از حد مجاز باشد .
  • محاسبات اقتصادی در مورد سطح مقطع انتخابی از نظر افت توان انجام شود .

مناطقی که عرضه انرژی برق در آنها به خاطر ساختار جغرافیایی و تنگناهای طبیعی دشوار و پیچیده هستند می باید به مناطق کوچکتر تقسیم بندی شوند .

توان مورد نیاز هر منطقه می باید بر پایه طرح توسعه  شرایط ساخت و ساز و  … برآورد و تعیین گردد .

برای رسیدن به نقطه مطلوب در طراحی شبکه نکات زیر از اهمیت برخوردارند :

  • گزینش تجهیزات
  • گزینش رده های ولتاژی مناسب
  • گزینش پیکربندی ( آرایش ) مناسب برای شبکه ها

بهره گیری هرچه کمتر از کابل ها ، ترانس ها و تجهیزات گوناگون و تلاش در جهت یکسان سازی این تجهیزات در هزینه ها و نحوه اجرا و ساخت شبکه های توزیع اثر مستقیم دارد . از طرفی انتخاب تجهیزات می باید به شکلی انجام گیرد که با سایر شبکه های برق رسان و همچنین شبکه کاربران انرژی برق سازگاری داشته باشد .

اصول طراحی شبکه کابل-اصول طراحی شبکه کابل–اصول طراحی شبکه کابل-

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *