تعداد رشته سیم های افشان

 

در طراحی سیم های افشان ( سیم های انعطاف پذیر ) تعداد رشته های هادی سیم افشان برای سطح مقطع ، بر اساس حداکثر مقاومت هادی در دمای 20 درجه سانتیگراد محاسبه و تعیین می گردد . استاندارد مورد استفاده جهت تعیین میزان مقاومت اهمی هادی استاندارد ملی ایران شماره 3084     می باشد .

 

 

تعداد رشته سیم های افشان

 

 

 

هادی های سیم افشان از کنار هم قرار گرفتن تعداد مشخصی رشته  مسی ساخته می شود . برای دست یابی به سطح مقطع الزام شده در استاندارد می بایستی تعداد معینی از این رشته های به یکدیگر تابیده شوند تا در مجموع یک هادی را تشکیل دهند.

توانایی هادی های انعطاف پذیر در برابر تنش های مکانیکی مکانیکی و انعطاف پذیری بستگی ویژه ای به ترتیب تابدیدگی ، قطر و جنس رشته سیم ها دارد .

هرچه گام تاب رشته سیم ها در حلقه اصلی و حلقه های کوچکتر کوتاه تر باشد انعطاف پذیری بیشتر خواهد بود و توانایی رسانا در برابر خمش بیشتر می گردد .

از آجائیکه این نوع از هادی ها می بایستی نرم و انعطاف پذیر باشند ، از جنس مس ساخته می شوند  .بایستی توجه داشت که تعداد سیم هایی که می توانند به هم تابیده شوند و یک دسته سیم افشان را شکل دخند محدودیت دارد ، به همین دلیل هادی های با مقطع بزرگتر از چندین دسته شک می گیرند که هریک جداگانه بر روی هم تابانیده شده است .

 

تعداد رشته سیم های افشان

تعداد رشته ها در هر سطح مقطع هادی افشان به گونه ای در نظر گرفته می شود که هادی ساخته شده از نظر مقاومت الکتریکی مطابق با الزامات استانداردهای مربوطه باشد . به عنوان مثال در سیم افشان 5/1 مقاومت هادی می بایستی حداکثر 3/13 اهم بر کیلومتر و در سیم افشان 5/2*1 مقاومت هادی می بایستی حداکثر 98/7 اهم بر کیلومتر باشد .

بایستی توجه داشت که مطابق استاندارد ملی ایران شماره 3084 سطح مقطع اندازه خاصی از هادی را مشخص می کند اما این اندازه تابع اندازه گیری مستقیم نیست درحقیقت هرهادی با اندازه مشخصی در این استاندارد لازم است تا مقدار حداکثر مقاومت هادی را برآورده سازد .

 

 

 

 

 

در مورد سیم افشان بیشتر بخوانید :

***  سیم افشان

***  سیم افشان ارت 

***  سیم افشان با هادی آلومینیومی

*** قیمت سیم افشان و عوامل موثر در قیمت 

*** سیم افشان و استاندارد های تولید

*** سیم افشان و ویژگی آن

*** سیم افشان و ساختار آن 

*** تعداد رشته سیم های افشان

*** انواع سیم افشان

*** سیم های انعطاف پذیر ( افشان )

تعداد رشته سیم های افشان تعداد رشته سیم های افشان تعداد رشته سیم های افشان  تعداد رشته سیم های افشان

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *