جدول مشخصات عمومی فلزات مورد استفاده در سیم و کابل

 

ویژگی واحد مس آنیل شده مس سخت کشیده آلومینیوم سخت ECآلومینیوم گرید سرب فولاد
نشانه شیمیایی Cu Cu AI pb fe
چگالی KG/dm3 8/89 8/89 2/7 2/7 11/35 7/8
مقاوت در دمای 20 درجه سانتیگراد Ohm.Km/mm2 17/241 17/568 28/264 32/500 206 190
نقطه ذوب 1083 1083 657 657 327 1400
نیروی پارگی daN/mm2 20-30 50-35 12-15 40-35 1/75 40-150
درصد ازدیاد طول % 25-30 0/5-3 1/5-3 4-6 20-50 2-6
مدول کشسانی daN/mm2 10500 12000 5600 6000 1700 18500
هدایت الکتریکی  IACS % 100 98 61 53 8/4 9
رسانایی گرمایشی W/cm.K 3/893 3/893 2/218 1/84 0/35 0/46
ضریب دی الکتریک خطی (k-1(x 10-6 17 17 23 23 29 11/5
گرمای ویژه CAL/°C.g 0/093 0/093 0/214 0/214 0/030 0/114
ضریب تغییرات دمایی K-1 0/00393 0/00393 0/00403 0/0036 0/0042 0/004
جدول مشخصات عمومی فلزات مورد استفاده در سیم و کابل
جدول مشخصات عمومی فلزات مورد استفاده در سیم و کابل
جدول مشخصات عمومی فلزات مورد استفاده در سیم و کابل
جدول مشخصات عمومی فلزات مورد استفاده در سیم و کابل

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *