جریان مجاز ( حالت عمومی ) برای کابل های انعطاف پذیر (( برای انواع کابل هایی که اطلاعات مربوط به آنها در جداول قبلی موجود نیست . ))

جریان مجاز کابل

شرایط بهره برداری : دمای محیط 30 درجه سانتیگراد

گروه 3 گروه 2 گروه 1 سطح مقطع نامی
( mm2 )
مقدار مجاز فیوز
بر حسب آمپر (A)
جریان مجاز
بر حسب آمپر (A)
مقدار مجاز فیوز
بر حسب آمپر (A)
جریان مجاز
بر حسب آمپر (A)
مقدار مجاز فیوز
بر حسب آمپر (A)
جریان مجاز
بر حسب آمپر (A)
12 9 9 0/5
10 15 10 12 12 0/75
16 19 10 15 10 15 1
20 24 16 18 16 18 1/5
25 32 25 26 25 26 2/5
35 42 25 34 25 34 4
50 54 35 44 35 44 6
63 73 50 61 50 61 10
80 98 63 82 80 82 16
100 129 80 108 100 108 25
125 158 100 135 125 135 35
160 198 125 168 160 168 50
200 245 160 207 200 207 70
250 292 200 250 250 250 95
315 344 250 292 250 292 120
355 391 315 335 315 335 150
400 448 355 382 355 382 185
500 528 425 453 240
600 608 500 523 300
630 726 400

گروه 1 : یک یا چند سیم تک رشته در کانال

گروه 2 : کابل چند رشته مانند کابل های سبک با عایق PVC ، کابل های قابل انعطاف ( افشان ) در کانال روباز و یا کانال با قابلیت تهویه هوا

گروه 3 : کابل های تک رشته ، نصب شده در هوای باز که بین رشته ها به اندازه حداقل قطر کابل فاصله وجود دارد . همانند کابل های نصب شده در بردهای سوئیچینگ و توزیع و یا کابل های خصوص راه آهن

ضریب تصحیح برای انحرافات دما بیش از 50 درجه سانتیگراد
( مقاوم در برابر حرارت )
دمای کارکرد مجاز هادی تا 110 درجه سانتیگراد دمای کارکرد مجاز هادی تا 90 درجه سانتیگراد
1/00 بیش از 50 تا 55 0/94 بیش از 50 تا 55
1/00 بیش از 55 تا 60 0/87 بیش از 55 تا 60
1/00 بیش از 60 تا 65 0/79 بیش از 60 تا 65
1/00 بیش از 65 تا 70 0/71 بیش از 65 تا 70
1/00 بیش از 70 تا 75 0/61 بیش از 70 تا 75
1/00 بیش از 75 تا 80 0/50 بیش از 75 تا 80
0/91 بیش از 80 تا 85 0/35 بیش از 80 تا 85
0/82 بیش از 85 تا 90 بیش از 85 تا 90
0/71 بیش از 90 تا 95
0/58 بیش از 95 تا 100
0/41 بیش از 100 تا 105
بیش از 105 تا 110

​جریان مجاز کابل

 

ضریب تصحیح برای انحرافات دما بیش از 30 درجه سانتیگراد
عایق PVC
دمای کارکرد مجاز هادی تا 70 درجه سانتیگراد
عایق لاستیکی
دمای کارکرد مجاز هادی تا 60 درجه سانتیگراد
انحراف دما
درجه سانتیگراد
0/94 0/91 بیش از 30 تا 35
0/87 0/82 بیش از 35 تا 40
0/79 0/71 بیش از 40 تا 45
0/71 0/58 بیش از 45 تا 50
0/61 0/41 بیش از 50 تا 55
0/50 بیش از 55 تا 60
0/35 بیش از 60 تا 65

.   .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *