کابل کنتور برق

میزان برق مصرف شده در یک سیستم  معادل کار الکتریکی می باشد ، به عبارت دیگر کارو بـرق مـصرف شـده از یک جنس بوده و میزان کار الکتریکی از حاصلـضرب قـدرت مـصرفی در زمـان به دست می آید. جهت محاسبه کار انجام شده توسط برق می بایستی میـزان تـوان مـصرف شـده را بـر حست کیلو وات در زمان مصرف کردن وسیله مربوطه ضرب نماییم. در شرایطی کـه قـدرت مـصرفی در سیستم ثابـت نباشد باید توسط دستگاه اندازه گیري در هر لحظـه از زمـان قـدر مـصرفی را در زمـان ضـرب کـرده و سپس مقادیر حاصله را با هم جمع نماییم. تنها وسـیله انـدازه گیـري کـه ایـن کـار را انجام می دهد کنتور برق است.

Power meter cable

کنتور وسیله ای است که میزان انرژی الکتریکی را بر حسب کیلووات ساعت اندازه گیری و نمایش می دهد . کنتورها در انواع مختلف مکانیکی و دیجیتال عرضه می شوند . نکته مهم این است که کنتورها عموما” بر اساس نیروی الکترومغناطیس عمل می نمایند .

در مصارف خانگی از انواع کنتورهای تک فاز و یا سه فاز بهره گرفته می شود که به کنتورهای اکتیو معروفند که برای اندازه گیری مقدارانرژی اکتیو مصرفی مورد استفاده قرار می گیرند .

کنتورهای تک فاز مکانیکی عمدتا” با ولتاژ 220 ولت کار می کنند و از انشعابات ولتاژ ثانویه تغذیه می گردند . جهت اتصال کنتورها به این انشعابات از کابل می بایستی استفاده گردد .

برای استفاده اقتصادی از کابل انتخاب بهینه سطح مقطع از اهمیت بسزایی برخوردار است . بصورت کلی معیارهای انتخاب کابل عبارتند از :

  • ولتاژ نامی
  • انتخاب سطح مقطع با توجه به جریان دهی کابل
  • در نظر گرفتن افت ولتاژ مجاز
  • تحمل جریان اتصال کوتاه توسط کابل

ولتاژ نامی کابل بایستی متناسب با سیستمی که کابل در آن مورد استفاده قرار می گیرد باشد .

به صورت کلی جهت انتقال برق به کنتور از کابل های تک مفتولی و یا نیمه افشان بهره گرفته می شود که سطح مقطع آن با توجه به عوامل فوق انتخاب می گردد البته در سنوات اخیر به جهت جلوگیری از برق دزدی از انواع کابل هم مرکز یا کانسانتریک استفاده می گردد .

 

کابل های هم مرکز یا NYCY و یا به عبارت مصطلح در نزد مصرف کنندگان ، کابل های سازمانی که جهت برق رسانی مورد استفاده قرار می گیرند دارای ساختار زیر می باشند :

هادی : مس آنیل شده گروه 1 ( تک مفتولی ) ، گروه 2 (تابیده شده منظم) مطابق استاندارد ISIRI 3084 یا IEC 60228 .

عایق : آمیزه PVC از نوع PVC/A.

نحوه قرار گیری رشته ها : رشته ها در کابل های چند رشته به هم تابیده  می شوند .

روکش میانی : رشته های به هم تابیده با آمیزه هایی از پی وی سی اکسترود شده یا نواری به صورت عرضی پوشیده  می شوند .

هادی هم مرکز :

در کابل تک رشته هادی هم مرکز به طور مستقیم بر روی عایق و در کابل چند رشته بر روی روکش میانی به کار می رود .

جنس هادی هم مرکز از هادی مسی ، نوار مسی و یا ترکیبی از این دو است .

روکش: آمیزه PVC از نوع PVC/ST1 ، رنگ روکش به طور معمول مشکی است  .

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *