خطرات مربوط به اضافه بار

خطرات مربوط به اضافه بار  : اضافه بار در سیستم های الکتریکی خطرناک است ، زیرا می تواند گرما و قوس تولید کند . سیم و کابل ها و سایر اجزای سیستم های الکتریکی یا مدارها حداکثر ظرفیت جریانی دارند که می توانند به طور ایمن آن را جابجا نمایند .
اگر وسایل زیادی به مدار وصل شده باشند ، سیم های مدار الکتریکی در دمای بسیار بالایی گرم خواهند شد . اگر ابزاری نیز از جریان بسیار زیادی استفاده کند سیم های برق بدلیل عبور جریان مازاد گرم خواهند شد .

خطرات مربوط به اضافه بار

درجه حرارت سیم های برق می تواند تا اندازه ای افزایش یابد که باعث ایجاد آتش سوزی گردد . اگر عایق آنها ذوب شود ، ممکن است قوس الکتریکی تشکیل گردد . قوس الکتریکی می تواند در ناحیه ای که اضافه بار وجود دارد ایجاد شود ( حتی در داخل دیوار ) و باعث آتش سوزی گردد .
به منظور حفاظت در برابر جریان زیاد در مدار ، قطع کننده ی مدار یا فیوز قرار داده می شود . اگر جریان بسیار زیادی در مدار وجود داشته باشد ، قطع کننده فعال شده و جریان را در مدار قطع می کند .
اگر بار اضافی به مدار وارد گردد و مدار به فیوز مجهز شده باشد ، بخش داخلی فیوز ذوب شده و مدار باز می شود .

هم قطع کننده ها و هم فیوزها کار مشابهی را انجام می دهند و آن عبارتست از بازکردن مدار برای قطع کردن جریان برق.

خطرات مربوط به اضافه بار

اگر قطع کننده ها یا فیوزهای بسیار بزرگ ( نامتناسب با سیستم و جریان ) برای حفاظت از سیم هایی در نظر گرفته شده باشد ، اضافه بار در مدار شناسایی نگردیده و جریان قطع نخواهد شد .

اضافه بار منجر به تولید گرمای بیش از حد در اجزای مدار ( ازجمله سیم و کابل ) گردیده و ممکن است باعث آتش سوزی گردد .

بنابراین باید دانست که مداری با وسایل حفاظتی نامناسب و یا مداری بدون وسیله حفاظت کننده در برابر جریان زیاد یک خطر محسوب می گردد .
وسایل حفاظت در برابر اضافه بار در داخل موتورهای برق ، ابزار و وسایل الکترونیکی ساخته می شوند .

به عنوان مثال ، اگر وسیله ای یا ابزاری جریان زیادی را بکشد و یا اگر زیاد گرم شود مدار توسط خود وسیله قطع خواهد شد .

ابزار آسیب دیده می تواند بیش از حد گرم شده و باعث آتش سوزی گردد .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *