استاندارد سیم های نصب ثابت

سیم های نصب ثابت که در بازار با نام های سیم مفتولی و یا سیم خشک نیز شناخته می شوند برای سیم کشی داخلی تابلوها و توزیع کننده های برق مناسب هستند . به کارگیری سیم های نصب ثابت در داخل لوله ها و نیز نصب آنها در زیر گچ مجاز است.

استاندارد سیم های نصب ثابت

گروهی از این سیم ها با هادی تابیده منظم را می توان به عنوان اتصال در تابلو کنترل و یا ساخت دسته سیم صنعتی به کار برد .

سیم های نصب ثابت بر اساس استاندارد ملی ایران با ولتاژهای نامی ۵۰۰/۳۰۰ ولت و ۷۵۰/۴۵۰ ولت دسته بندی می گردند .

سیم های با ولتاژ نامی ۵۰۰/۳۰۰ ولت که مقطع هادی آنها ۵/۰ ، ۷۵/۰ و ۱ می باشد بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۰۵(۶۰۷) و سیم های نصب ثابت با ولتاژ اسمی ۷۵۰/۴۵۰ ولت با سطح مقطع هادی بیش از ۱ میلی متر بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۰۱(۶۰۷) تولید و عرضه می گردند .

استاندارد سیم های نصب ثابت

استاندارد ملی ایران شماره ۰۵(۶۰۷)

این استاندارد جهت سیم های نصب ثابت با ولتاژ ۵۰۰/۳۰۰ ولت به کار می رود . محصولات تولید شده بر اساس این استاندارد واجد ویژگی های زیر می باشند .

هادی :

در این استاندارد هادی سیم ها باید با مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۸۴ مطابق بوده و یکی از انواع زیر باشد :

  • گروه ۱ برای هادی های تک مفتولی

جنس هادی ها مس آنیل شده با اندود یا ساده ، آلومینیوم یا آلیاژ آن بوده و قطر نامی مفتول های هر هادی یکسان باشد .

همچنین مقاومت هر هادی دردمای۲۰ درجه سانتیگراد  نباید بیش از حداکثر مقدار تعیین شده در استاندارد باشد .

عایق :

در سیم های نصب ثابت با سطح مقطع هادی ۵/۰ تا ۱ میلی متر مربع عایق باید آمیزه ای از پلی وینیل کلراید از نوع C بوده و هادی را در برگرفته باشد .

سیم های نصب ثابت

استاندارد ملی ایران شماره ۰۱(۶۰۷)

این استاندارد جهت سیم های نصب ثابت با ولتاژ ۷۵۰/۴۵۰ ولت به کار می رود . محصولات تولید شده بر اساس این استاندارد واجد ویژگی های زیر می باشند .

هادی :

در این استاندارد ها هادی سیم ها باید با مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۸۴ مطابق بوده و یکی از انواع زیر باشد :

  • گروه ۱ برای هادی های تک مفتولی
  • گروه ۲ برای هادی های تابیده شده منظم

جنس هادی ها مس آنیل شده با اندود یا ساده ، آلومینیوم یا آلیاژ آن بوده و قطر نامی مفتول های هر هادی یکسان و تعداد آنها نباید از حداقل الزام شده در استاندارد های فوق الذکر کمتر باشد .

همچنین مقاومت هر هادی دردمای۲۰ درجه سانتیگراد  نباید بیش از حداکثر مقدار تعیین شده در استاندارد باشد .

در این گروه از هادی ها مقطع هادیهای آلومینیومی تابیده منظم معمولاً نباید از ۱۰ کمتر باشد ولی مقاطع  ۴ و ۶  برای کاربرد های خاص می توانند به کار روند .

عایق :

در سیم های نصب ثابت عایق باید آمیزه ای از پلی وینیل کلراید از نوع C بوده و هادی را دربر گرفته باشد . همچنین ضخامت عایق بایستی با مقادیر تعیین شده در استاندارد مطابق بوده و مقاومت عایقی نیز نباید کمتر از مقادیر الزام شده باشد .

در این نوع از سیم ها حداکثر دمای هادی در استفاده عادی ۷۰ درجه سانتی گراد می باشد .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *